Χρήστος & Θεόδωρος Σαρικλής ΟΕ

Χρήστος & Θεόδωρος Σαρικλής ΟΕ

Τον Μάρτιο του 2018 μετά την έκθεση ARTOZYMA στην Θεσσαλονίκη όπου συμμετείχαμε, παραδώσαμε τον παρακάτω καινούργιο εξοπλισμό στην πανέμορφη Λήμνο :

  • Ηλεκτρικός Περιστροφικός Φούρνος RAMALHOS
  • Ανοξείδωτα καρότσια και Λαμαρίνες Αλουμινίου
  • Μηχανή Παραγωγής Βουτημάτων Maxiform BRALYX
  • Αυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης προϊόντων σε λαμαρίνα BRALYX
  • Αυτόματο μηχάνημα κοπής/Σταμπωτικου BRALYX
  • Αυτόματο Ψυγείο-Στόφα IRTECH
  • Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση
  • Αποσκληρυντής Νερού

Σχετικά άρθρα