Μίξερ του Ιταλικού Οίκου Zmatik

Μίξερ του Ιταλικού Οίκου Zmatik

Η κατασκευή του είναι βαμμένη. Περιλαμβάνει 3 εξαρτήματα, Σύρμα, Γάντζο, Φτερό τα οποία είναι ανοξείδωτα. Αθόρυβη λειτουργία. Διαθέσιμα μοντέλα με 3 ταχύτητες ή με ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας. Μοντέλα : 40-60-80 Λίτρα

Μίξερ του Πορτογαλικού Οίκου Ferneto

Μίξερ του Πορτογαλικού Οίκου Ferneto

Η κατασκευή του είναι βαμμένη ή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη. Περιλαμβάνει 3 εξαρτήματα, Σύρμα, Γάντζο, Φτερό τα οποία είναι ανοξείδωτα. Αθόρυβη λειτουργία. Με ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας και με ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου ή με χειροκίνητη λειτουργία. Μοντέλα: 10-20-40-60-80-100-120-140 λίτρα